Cookplay Logga

Cookplay arbetar för att skapa en ny generation av serviser genom kreativa former med hållbara material. Med den organiska och sensuella designen, influerad av de mest väsentliga formerna i naturen, vill de se till de konsumenter som har för avsikt att skapa en känslomässig koppling runt bordet. 

Cookplay följer kreativ frihet och bryter ner grunden av det traditionella bordet med ett mål: att väcka känslor i servisvärlden.

Läs Cookplay’s katalog här och här

Cookplays serier

Hela Cookplays sortiment